Cookieverklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Dewerktest.be is een officiële website van de Vlaamse overheid uitgegeven door Departement Werk en Sociale Economie

Versie 1.0 opgemaakt op 06 april 2019

Departement Werk en Sociale Economie met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres departement@wse.vlaanderen.be.

Departement Werk en Sociale Economie vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar dewerktest.be -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Departement Werk en Sociale Economie wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op dewerktest.be -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Departement Werk en Sociale Economie u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Departement Werk en Sociale Economie wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Departement Werk en Sociale Economie heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “dewerktest.be-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Departement Werk en Sociale Economie aanbiedt en die toegang geven tot dewerktest.be content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Departement Werk en Sociale Economie kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante dewerktest.be-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op dewerktest.be-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die dewerktest.be op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

XSRF token cookie

Naam van cookie: XSRF-TOKEN
Doel: De cookie zorgt voor een veilige verwerking van het testformulier op dewerktest.be
Website: dewerktest.be
Cookie(s) geplaatst door: dewerktest.be
Ontvangersvan de gegevens: dewerktest.be
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 uur

Sessie cookie

Naam van cookie: dewerktestbe_session
Doel: Cookie om de gebruikerssessie tussen verschillende requests in de applicatie bij te houden
Website: dewerktest.be
Cookie(s) geplaatst door: dewerktest.be
Ontvangersvan de gegevens: dewerktest.be
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 uur

Sessie cookie

Naam van cookie: dewerktest_cookie_consent
Doel: Houdt de cookie consent instellingen van de gebruiker bij.
Website: dewerktest.be
Cookie(s) geplaatst door: dewerktest.be
Ontvangersvan de gegevens: dewerktest.be
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 20 jaar

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies. Meer info